Стипендиантска програма

"Аз ще уча и ще успея в България"

Начало Условия Вход Регистрация Класиране

Стипендиантската програма дава шанс на 20 бъдещи студенти да започнат обучението си в избрана от тях специалност и покрива 100 % от годишната такса за обучение в първи курс.
За стипендията може да кандидатства всеки, който завършва средното си образование в България през учебната 2018/2019 година с отличен успех.
Кандидатите подават:

  1. Електронно заявление за кандидатстване.
  2. Есе на тема "Аз ще уча и ще успея в България".
  3. Препоръка от директора на завършеното средно училище.
  4. Документ, удостоверяващ средния успех от курса на обучение, включително първия срок на 12. клас.
  5. Други документи, удостоверяващи постижения в областта на науката, изкуството или спорта.

Всички документи се подават в електронен вид на сайта на стипендиантската програма – http://stipendiya.vfu.bg до 3 май 2019 г. включително.