Начало Условия Вход Регистрация Класиране

Стипендиантската програма дава шанс на 20 бъдещи студенти да започнат обучението си в избрана от тях специалност и покрива 100 % от годишната такса за обучение в първи курс. За стипендията може да кандидатства всеки, който завършва средното си образование в България през учебната 2018/2019 година с отличен успех.


Кандидатите подават:


  1. Електронно заявление за кандидатстване.
  2. Есе на тема "Аз ще уча и ще успея в България". (изтегли образец)
  3. Препоръка от директора на завършеното средно училище.
  4. Документ, удостоверяващ средния успех от курса на обучение, включително първия срок на 12. клас.
  5. Други документи, удостоверяващи постижения в областта на науката, изкуството или спорта.

Всички документи се подават в електронен вид на сайта на стипендиантската програма – http://stipendiya.vfu.bg до 3 май 2019 г. включително.


Изисквания за участие:Изисквания за техническо оформление на разработката:


Писмената работа се представя:

Критерии при проверката и оценяването на конкурсните есета:


От кандидат-студентите се очаква:


Комисията за проверка на есета оценява:Чрез есето трябва да се покаже личният опит на всеки кандидат-студент – единството от теоретическо и практическо познание, което формира цялостното личностно присъствие и собственото мнение за процесите в обществото.

Не се допускат разработки, в които са взаимствани, изцяло или частично, чужди трудове, без изрично цитиране на автора/източника.

Допустим език за изготвяне на есето: български