Стипендиантска програма

"Аз ще уча и ще успея в България"

Начало Условия Вход Регистрация Класиране

За стипендията може да кандидатства всеки, който е завършил средното си образование в България през учебната 2016/2017 година с отличен успех от дипломата за средно образование.

Кандидатите подават следните документи: